fbpx

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT NA PRULAH

Za večstanovanjski objekt na Prulah v Ljubljani smo izdelali načrte s področja gradbeništva (statiko) v fazi PZI. Objekt je poseben in specifičen ter tudi zahteven, predvsem zaradi atraktivne zasnove, omejenih gabaritov gradbene parcele, izvedbe varovanja gradbene jame, podtalne vode, organizacije gradbišča ipd.