fbpx

Masivni žagani les, ki se uporablja v nosilnih gradbenih konstrukcijah, mora ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 14081-1.

Standard dopušča vizualno in strojno razvrščanje lesa. Pri vizualnem razvrščanju, ki ga izvajamo, ocenjujemo vidne značilnosti lesa. Upoštevamo značilnosti lesa, zaradi katerih je zmanjšana njegova nosilnost, ter značilnosti, ki so povezane z geometrijo in biološko razgradnjo lesa.

Na podlagi primerjave izmerjenih značilnosti z mejnimi vrednostmi, ki so podane v standardih, lahko les razvrstimo v t.i. sortirne razrede. Če poznamo drevesno vrsto in izvor hlodovine, lahko sortirne razrede preko povezav iz standarda SIST EN 1912 prevedemo v trdnostne razrede.

Svoje lastne proizvode podkrepimo z ustrezno certificiranimi lesenimi elementi, za zunanje izvajalce pa izvajamo tudi certificiranje in klasificiranje masivnega žaganega lesa s pravokotnim prečnim prerezom, v svežem in suhem stanju. Klasificiran les razvrščamo v trdnostne razrede smreka/jelka C18, C24 in C30.

Klasifikacijo torej izvajamo tako za lastne proizvode, kot tudi nudimo klasifikacijo lesa za zunanje izvajalce.