fbpx

Dejavnost projektnega tima je celostno projektiranje objektov, strokovni gradbeni nadzor, svetovanje, izdelavo raznovrstnih inženirskih načrtov tako pri novogradnjah, kot tudi pri obnovi starejših objektov. Z doseganjem najsodobnejših tehničnih in ekoloških standardov ustvarjamo bivalne ter delovne prostore za generacije, ki prihajajo.

Pri tem težimo k vodenju projektov na najbolj racionalen, ekonomsko in terminsko učinkovit način, s čimer lahko našim naročnikom zagotovimo doseganje optimalnih naložbenih učinkov.

Za vas izdelamo vse vrste projektne dokumentacije:

  • idejno zasnovo projekta (IZP), ki služi za pridobivanje projektnih pogojev,
  • projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki služi za pridobivanje mnenj, skladnosti s prostorskimi akti in samega dovoljenja graditve,
  • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki zajema vse tisto, kar je potrebno, da se objekti izvedejo,
  • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), ki služi za legalizacijo in vpis objektov v ustrezne katastre.