fbpx

Turistični center Kočevje – jezero

Za turistične namene je bil v letu 2011 rekonstruiran del obstoječega industrijskega objekta in na novo izveden leseni objekt – kozolec. Na obstoječem in rekonstruiranem objektu smo izvedli tesarska in krovsko-kleparska dela novega ostrešja oziroma strehe, na novo zgrajenem objektu pa smo izvedli leseno konstrukcijo objekta in strehe, samo leseno fasado in streho, skupaj s kleparskimi elementi. Posebnost tega novozgrajenega kozolca je ta, da je objekt zastekljen iz notranje strani in seveda tudi ogrevan.